Wat is Mooi, Mooier, Middelland?

Mooi, mooier Middelland is een experiment waarbij bewoners, ondernemers en de gemeente Rotterdam werken aan de verbetering van de wijk Middelland. Deze vorm van samenwerken is nieuw, zowel voor de bewoners en ondernemers als voor de betrokken ambtenaren. Burgemeester Aboutaleb ondersteunt het experiment als burgervader. Wethouder Kathmann draagt het als wethouder. Elk kwartaal worden de bestuurders bijgepraat over de voortgang door bewoners uit Middelland.

Het programma gaat uit van de kwaliteit van de wijk en de mensen die er wonen. Het programma is gericht op de fysieke verbetering van een aantal plekken en routes door de wijk en gaat gepaard met verbeteringen op sociaal domein. De bron van deze zijn ontmoetingen. Als Mooi, mooier Middelland is afgerond ontmoeten mensen elkaar beter, anders en vaker. Alle inspanningen zijn daar direct of indirect op gericht.

De keuzes die gemaakt zijn in het programma zijn gemaakt door bewoners en ondernemers. De gemeente Rotterdam is ondersteunend. De gemeente Rotterdam heeft een budget van 7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de jaren 2016, 2017 en 2018.