Veilig, Veiliger, Middelland

Meld je aan!

Middelland werkt aan een verkeersveilige wijk

Steeds meer gezinnen kiezen ervoor om met hun kinderen in de stad te blijven wonen. Dat zie je ook in Middelland. De wijk knapt op en het wordt steeds gezelliger. Alleen met een gerust hart je kinderen op straat laten spelen of zelfstandig op de fiets naar school, geen denken aan. Daarvoor is de wijk nog niet verkeersveilig genoeg.

Binnen het programma Mooi Mooier Middelland experimenteren we met maatregelen om te voorkomen dat automobilisten hard en roekeloos rijden. We onderzoeken hoe je automobilisten bewuster kan maken van rustiger rijden in een stadswijk. Dan gaat het niet om een rigoureuze maatregel van blik eruit en groen erin. Maar wel om een straat of buurt qua beleving te veranderen waardoor automobilisten hun rijgedrag aanpassen.

Acht experimenten hebben we in de Jan Sonjéstraat uitgevoerd en de meetapparatuur laat geen misverstand bestaan over het succes van twee ervan: alle automobilisten zijn rustiger gaan rijden en er is beduidend minder sluipverkeer.

Het ene experiment is de plaatsing van een bloembak op de hoek van de straat waardoor automobilisten voorzichtiger de bocht moeten nemen en dus vaart minderen.

Tijdens het andere experiment hebben we vier weken lang elf parkeerplekken weggehaald. Aan de ene kant van de straat hebben we de stoep verbreed met grasmatten, picknicktafels en een zandbak. Aan de overkant hebben we parkeerplekken aan de rijbaan toegevoegd. Door deze maatregel moeten automobilisten zigzaggend door de straat. Dat levert 100% succes op: alle auto’s hebben gedurende de testperiode niet harder dan 30km/u gereden.

We hebben ook getest met opvallende 30km-borden bij de ingang van de wijk, een stoepkunstwerk en Nijntje-borden om automobilisten te attenderen op kinderen in de buurt. In de praktijk maken deze maatregelen wel verschil maar blijken niet doorslaggevend.

We hebben net de laatste twee experimenten doorgevoerd: het plaatsen van drempels en reflecterende 30km-markeringen op het wegdek. We zijn nu bezig met het verwerken van de resultaten.

In de komende periode wordt er gewerkt aan het eind rapport, hiervoor worden nog enquêtes in de wijk afgenomen. Daarna gaan we in overleg om nog één of twee experimenten permanent te maken.

Na alle resultaten en bevindingen van Veilig Veiliger Middelland willen wij de succesformule uitbreiden over geheel Middelland ten einde voor ons allemaal een mooie veilige leefomgeving neer te zetten. Zijn er initiatieven of ideeën die in de straat leven, laat het ons op onderstaand adres weten. Alleen ga je snel, samen kom je verder.

Robert Jager, bewoner Jan Sonjéstraat
Dolf Klijn, bewoner Jan Porcellisstraat
Frans Reijnhoudt, bewoner Jan Sonjéstraat
victoria@veilig-veiliger-middelland.nl

Wil je ook je steentje bijdragen?

Meld je aan!