Team Zebra

Meld je aan!

Met Team Zebra veilig en onbekommerd de straat op

Middelland is een levendige, drukke stadswijk met veel verkeer van auto’s en trams. Dat betekent opletten voor kinderen, voetgangers en fietsers. Team Zebra bestaat uit actieve bewoners in de wijk Middelland en werkt aan een kindvriendelijke wijk, een veilige verkeersdeelname en meer groen op de stoep. Het maakt niet uit of je 8 of 80 jaar bent, ons uitgangspunt is dat iedereen met een prettig gevoel door de wijk kan wandelen en fietsen.

Tijdens wijkwandelingen horen we van bewoners zaken die kunnen worden verbeterd. Bijvoorbeeld een verkeerslicht dat voor ouderen te kort op groen staat, een vluchtheuvel die te smal is voor een kinderwagen en zebrapaden die worden worden genegeerd. Dit pakken we op en gaan ermee aan de slag.

We streven naar een levendige straat waar je kinderen weer buiten durft laten spelen. Eigenlijk willen we een beetje terug naar vroeger toen het leven zich veel meer op straat afspeelde. We willen dat bereiken met de totstandkoming van een ‘natuurlijke en groene zebra-route’. Deze route leidt langs scholen, parken, buurtwinkels, speelplekken, Huize Middelland en seniorcomplexen. Als de meest kwetsbare groepen, denk daarbij aan de 8- en 80-jarigen, onbezorgd de straat opgaan, dan is Middelland voor iedereen toegankelijk en leefbaar.

Een aantal concrete acties hebben we al in gang gezet. De wijk is groener met meer bomen, meer planten en meer bloemen. Er zijn meer zebrapaden aangelegd en waar mogelijk passen we onduidelijke en gevaarlijke verkeerssituaties aan. De komende tijd gaan we aan de slag in het gebied rond recreatiecentrum Oostervant.

We houden ons ook bezig met droge voeten in de wijk. Hoe zorgen we dat bij hevige hoosbuien onze wijk en huizen niet onderlopen? We kunnen dit probleem uiteraard niet ‘even oplossen’, maar door meer groen en natuur in de wijk aan te brengen, wordt de buurt niet alleen gezelliger en vriendelijker maar kan overtollig regenwater ook makkelijker weglopen. Bewoners kunnen zelf een steentje bijdragen door hun tuinen en gevels te vergroenen.

Daarnaast zijn we bezig met een rondtrekkende theatervoorstelling door de wijk. Daarin dromen we van bezwembare singels en voorrang voor kinderen op straat. We zijn daarvoor op zoek naar deelnemers, doeners en dromers.

Op vrijdagmiddag wandelen we met wie maar wil door de wijk. Houd de Facebook-pagina van Mooi, mooier Middelland in de gaten voor tijdstip en startpunt.

Wil je meedenken over een veilig, aangenaam en groen Middelland? Laat het weten.

Ian Mostert, ian@speeldernis.nl
Rineke Kraaij, rineke@kantoorkraaij.nl
Nienke Bouwhuis, nb@krachtgroen.nl

Wil je ook je steentje bijdragen?

Meld je aan!