Oostervantbuurt

Meld je aan!

Een levendig Oostervantplein

Een aangename ontmoetingsplek voor bewoners en bezoekers. Dat is een duidelijke wens van de bewoners rondom het Oostervantplein. Zij zijn blij met het zwembad en sport- en recreatiecentrum Oostervant. Alleen over het plein en de smalle straten zijn ze minder tevreden. Het is stenig, weinig groen, weinig speelgelegenheid en weinig zitplekken.

De bewoners zijn voorstander van een opknapbeurt. Woningcorporatie Woonstad is het daar mee eens. De corporatie bezit veel woningen in de wijk en wil de kwaliteit ervan verbeteren. Er wordt gesproken over een renovatie of nieuwbouw van de sociale huurwoningen in de wijk. Tegelijkertijd kan worden ingespeeld op de groeiende vraag naar woningen voor ouderen en gezinnen.

De komende periode wordt gewerkt aan een visie voor de buurt. Voor veel bewoners is het een droom om op de plek van het huidige zwembad en het Marnix-schoolgebouw een groot sportcomplex en stedelijk zwembad te bouwen. Dit betekent een enorme investering en daarvoor moet eerst draagvlak worden gevonden. Niet alleen in de buurt, ook bij partijen die dit moeten financieren.

Ondertussen starten we met het verbeteren van het Oostervantplein. Deze zomer zijn wekelijks activiteiten op de woensdagmiddag geweest om bewoners en bezoekers een prettig plein te bieden en te onderzoeken op welke manier bewoners het plein willen gebruiken. Ook wordt gezocht naar een structurele samenwerking met de sportactiviteiten op het Henegouwerplein.

We vinden het belangrijk dat bewoners in de buurt goed contact hebben met elkaar. Uit gesprekken met buurtbewoners blijkt dat goed contact niet vanzelfsprekend is. Ook weet niet iedereen even goed zijn weg te vinden in de wijk. We gaan aan de slag om het sociale netwerk van en voor bewoners te versterken.

Heb je idee├źn voor het Oostervantplein, wensen voor de buurt of vragen over de visie? Neem contact op met Marjan Klein.

Marjan Klein
projectleider Oostervantplein
m.klein3@rotterdam.nl

Wil je ook je steentje bijdragen?

Meld je aan!