Leefbaarheid

Meld je aan!

Middelland wordt mooier maar is nog niet schoon, heel en veilig genoeg  

Een schoon, heel, veilig en mooi Middelland. Daar zet de werkgroep Leefbaarheid op in. Dit is een groep van bewoners die onveilige, vieze plekken en verwaarloosde panden in kaart brengt en vervolgens actie onderneemt. Deze zogeheten buurtambassadeurs zijn de oren en ogen van hun straat en buurt.

In anderhalf jaar tijd hebben we al veel bereikt: vuilnis wordt vaker opgehaald, panden worden beter onderhouden en dichte rolluiken verdwijnen.

Wat betreft vuil op straat hebben we het probleem van propvolle containers aangekaart bij de desbetreffende instanties. Met als resultaat dat containers vaker worden geleegd en de straat vaker wordt gereinigd. Ook hebben we een wijkconciërge aangesteld. Bij de gemeente dringen we aan op de installatie van sensoren in de afvalcontainers. Die sensoren geven een signaal af zodra de container is gevuld en een vrachtwagen kan gaan rijden.

De aanpak van achterstallig onderhoud en dichte rolluiken van woonpanden is een succes en gaan we de komende tijd intensiveren. Ruim zestig panden met achterstallig onderhoud zijn aangepakt en nog eens zestig panden volgen. We zetten ook in op het verwijderen en vervangen van dichte rolluiken en dichtgezette ramen en deuren. We spreken eigenaren persoonlijk aan en in 95% van de gevallen werken deze mee. Wat helpt, is het aanbod van een bijdrage van 2500 euro voor welstandsverbetering.

Om de wijk fraaier te maken, komen er muurgedichten en gevelkunstwerken bij.

Veiligheid blijft een punt van aandacht. We krijgen signalen van bewoners over toenemende drugsoverlast, criminaliteit en verkeersonveiligheid waar vaak via de officiële kanalen geen melding van wordt gedaan. Dat is een zorg die we aankaarten bij wijkagenten en gemeente. We gaan de signalen bundelen, doorgeven aan de politie en er op toezien dat er echt iets mee gebeurt.

Een leefbare wijk houdt ook in dat bewoners elkaar aanspreken op schoon, heel en  veilig. Dat gaat makkelijker als je elkaar kent. Om het buurtcontact te stimuleren hebben we het Wijkinvesteringsspel bedacht. Met dit spel kan je geld verdienen in de lokale munteenheid Middellandjes en weer herinvesteren in je eigen wijk. We hebben zo al meerdere straat- en buurtinitiatieven georganiseerd.  

Wil je meedenken, meewerken of meer weten over het Wijkinvesteringsspel, dan horen we dat graag. Deel ook je zorgen over je straat en buurt met de buurtambassadeurs. Een mooier Middelland komt alleen tot stand als het vuil en de overlast worden aangepakt en de uitstraling verbetert.

Titus Meijer, projectleider Leefbaarheid, tjm.meijer@rotterdam.nl
Jos Roderkerken, wijkconciërge, jw.roderkerken@rotterdam.nl
Fatima Addou, gebiedsnetwerker, f.addou@rotterdam.nl

 

Buurtambassadeurs Middelland
G.W. BurgerpleinMichiel Rexwinkel, michielrexwinkel@gmail.com
Oostervantplein, Jan Maas, jan.maaskreuk@hccnet.nl
Aleidisstraat e.o., Peggy Chapman, sarapeggy@live.nl
Beatrijsstraat e.o., Rob Overkamp, ram.overkamp@gmail.com
Brancopark, Ruud Schûrmann via tjm.meijer@rotterdam.nl
Jan Sonjéstraat e.o., Tineke Lutgerink, tinekelutgerink@upcmail.nl
Volmarijnstraat e.o., Nelleke Anezoulakis, niknelk.anezou@kpnmail.nl
Porcellistraat e.o., Sandra Bhaggoe, lielawatie22@yahoo.com
Joh. de Vouplein, Mohammed El Yousoufi, mohamedelyoussoufi@yahoo.com
De Vliegerstraat e.o., David Timmermans, timmermans.david@gmail.com

Wil je ook je steentje bijdragen?

Meld je aan!