Johannes de Vouplein

Meld je aan!

Spelen en ontmoeten op het nieuwe Johannes de Vouplein

 

In het najaar van 2017 wordt het nieuwe Johannes de Vouplein aangelegd. Het plein wordt een prettige ontmoetingsplek voor jong en oud van verschillende achtergronden. We hebben bewoners actief betrokken bij het ontwerp van het nieuwe plein.

Het Johannes de Vouplein is een verborgen plein achter de 2e Middellandstraat en ligt ingeklemd tussen de Hendrick Sorchstraat en Van der Poelstraat. Op dit moment bestaat het vooral uit stenen en enkele mooie bomen aan de rand.

Het nieuwe plein wordt groener en een plek voor spelen, ontmoeten en activiteiten. Voor jongeren komt er een voetbalkooi. De naamgever van het plein, cartograaf Johannes de Vou, krijgt een mooie verwijzing. In de zeventiende eeuw heeft hij vele kaarten gemaakt. Op het plein zie je straks de plattegrond van de wijk Middelland terug.

Afgelopen periode hebben we gesproken met bewoners over wat er leeft en speelt. Uit deze gesprekken zijn drie belangrijke onderwerpen naar voren gekomen. Bewoners hebben moeite om financieel rond te komen, hebben een taalachterstand en weinig kennis van instanties die hen kunnen helpen. Met deze opgaven gaan we aan de slag.

Ook is het belangrijk om de bewoners die hebben meegedacht over de herinrichting van het plein, betrokken te houden. Dat is belangrijk voor het toezicht en het gevoel van veiligheid op en rond het plein.

Met jongeren gaan we heldere afspraken maken over voetballen in de kooi. Daarmee willen we sportieve talenten kweken en overlast voorkomen. Misschien heeft Sparta dan wel interesse om de jeugd uit de buurt tot grote hoogte te laten stijgen!

Heb je ideeën voor activiteiten op het plein of wil je meedoen? Meld je dan bij Niels Hoogwerf.

Niels Hoogwerf, buurtwerker, naj.hoogwerf@rotterdam.nl

Wil je ook je steentje bijdragen?

Meld je aan!