Communicatie

Meld je aan!

Communicatie centraal binnen Mooi, Mooier, Middelland

Burgers die zelf plannen maken om hun wijk mooier, socialer en veiliger te maken. Dat is de kern van het Mooi, mooier Middelland project. De gemeente Rotterdam heeft in totaal 7 miljoen euro beschikbaar gesteld (voor de jaren 2016, 2017 en 2018), en aan bewoners en ondernemers in Middelland de vrijheid gegeven om zelf te beslissen wat er met dit overheidsgeld gebeurt.

Wel houdt de gemeente goed in de gaten of het geld doelmatig wordt besteed. Door het Mooi, mooier Middelland project ontstaat een nieuwe vorm van verbinding tussen de gemeente en mensen in de wijk. Deze samenwerking noemen we co-creatie. De bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen een betekenisvolle bijdrage leveren en dat alle groepen Middellanders ideeën kunnen aandragen voor hun wijk. Door middel van werkgroepen zetten tientallen wijkbewoners zich in om deze ideeën te realiseren.

Communicatie is belangrijk bij een project zoals Mooi, mooier, Middelland. Binnen het programma gebeurt van alles: van kleinschalige bewonersbijeenkomsten tot drukbezochte festivals en nachtwandelingen. Weer andere projecten kosten veel overleg, tijd en moeite om tot resultaten te komen. Soms gaan dingen ook mis. Om zoveel mogelijk mensen betrokken te krijgen, is het heel belangrijk om helder te communiceren.

De werkgroep Communicatie verzorgt de algemene communicatie van Mooi, mooier, Middelland en bestaat uit de projectleiders van de verschillende buurtinitiatieven, werkgroepen en projecten. Het programma Mooi, mooier, Middelland kent meerdere doelgroepen zoals bewoners, ondernemers en bezoekers van Middelland, Rotterdamse politici en ambtenaren, en geïnteresseerde stadmakers van elders.

We willen het programma bij al deze doelgroepen zo helder en volledig mogelijk inzichtelijk maken. We doen dit met persoonlijke ontmoetingen, publieke bijeenkomsten, via de website, sociale media en de huis-aan-huis-krant de Middellandpost.

In de periode 2017-2018 intensiveren we de communicatie van het programma. Tevens kijken we naar de periode na 2018. Door nu een goede structuur neer te leggen, sorteren we voor op een duurzame toekomst van de communicatie binnen de wijk.

Wil je meedenken, meepraten en meedoen? Laat het weten.

 

Lot Mertens, projectleider Communicatie, l.mertens@rotterdam.nl

Wil je ook je steentje bijdragen?

Meld je aan!