Buurtpower

Meld je aan!

Buurtpower heeft hart voor de kwetsbare groepen in Middelland

De werkgroep Buurtpower heeft met veel mensen in de wijk gesproken over wat er leeft en speelt. In het bijzonder hebben we gesproken met de omwonenden van het Johannes de Vouplein en het Oostervantgebied. We hebben zo een helder beeld gekregen van de bewonersgroepen die je meestal niet tegenkomt op een buurtvergadering of wijkbijeenkomst. Terwijl wij hun input juist belangrijk vinden en graag willen horen.

Uit deze gesprekken komt naar voren dat het niet met alle bewoners van Middelland even goed gaat. Het zijn juist de meer kwetsbare mensen die niet goed op de hoogte zijn, hun weg vaak niet goed weten te vinden, nauwelijks deelnemen aan activiteiten en geen hulp inschakelen in de wijk.

Duidelijk wordt dat de kwetsbare bewonersgroepen problemen hebben met rondkomen en moeite met de taal. Voor hen zouden meer contacten met en in de buurt heel goed kunnen uitpakken. De komende periode gaan we de buurtcontacten versterken rondom het Johannes de Vouplein en in het Oostervantgebied.

We hebben ook een gereedschapskist samengesteld die tips en trucs aanreikt hoe moeilijk benaderbare groepen kunnen worden bereikt. Voor Mooi, Mooier Middelland is het belangrijk om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de ontwikkelingen in de wijk.

Heb jij een hart voor de meer kwetsbare mensen in de buurt? Heb jij ideeën over het verbinden van (hulp)vraag en aanbod? Meld je dan bij Najah El Mahdaoui.

Najah el Mahdaoui, n.elmahdaoui@rotterdam.nl

Wil je ook je steentje bijdragen?

Meld je aan!