Brancoparkgroep

Meld je aan!

Brancobuurt,​ ​bewoners​ ​werken​ ​aan​ ​hun​ ​wijk

Bomen, gras, picknickbanken en alle ruimte voor kinderen om zich uit te leven. Het Branco van Dantzigpark ziet er in het voorjaar van 2018 compleet anders uit. Als eerste pakken we de buitenruimte aan. Daarna volgt de bouw van een paviljoen
waar je welkom bent voor een drankje, een buurtmaaltijd, een klaverjasavond en wijkactiviteiten.

De Brancobuurt ligt tussen de Middellandstraat, ’s Gravendijkwal, Mathenesserlaan en Claes de Vrieselaan. Het plein bestaat nu nog uit veel steen, hekken en weinig groen. Dat stamt uit een tijd dat Middelland een no-go-area was vanwege drugsoverlast. Dat is al lang niet meer zo. De wijk is in trek, groeit en telt steeds meer gezinnen.

We hebben bewoners actief betrokken bij het ontwerp van het nieuwe park. Zij geven duidelijk aan behoefte te hebben aan een veilig en leuk park voor kinderen, en een prettige plek in het groen om af te spreken en te genieten van mooi weer. We
hebben alle wensen gebundeld en dat gaat resulteren in een park waar sport, spel en ontspannen prima samengaan. Er komt een kleuter / peuter speelplaats, voetbaldveld, toilet en watertappunten. En ontspannen kan je heel goed in het gras,
onder de bomen of in een hangmat.

Daarnaast organiseren we activiteiten om het sociale netwerk onder de bewoners te versterken. Geraniumdag is daar een goed voorbeeld van: een record aantal bewoners hebben een record aantal van 1500 geraniums opgehangen en neergezet. Tijdens het Lentefestival hebben bewoners kennis kunnen maken met alle organisaties, buurtinitiatieven, instanties die in Middelland actief zijn. De kinderen hebben de zomervakantie gevierd in hun eigen wijk tijdens camping Branco.

De komende periode gaan we aan de slag met de vergroening van de omliggende straten, de verkeersveiligheid in de buurt en de aanpak van slechte en overlastgevende panden. Ook zijn we opzoek naar uitbater van het toekomstige
paviljoen op het Brancopark.

Wil je meedenken over de Brancobuurt of je aansluiten bij de activiteiten, meld je dan bij Robert Jager en Dolf Klijn.

Facebook groep Brancopark

Robert Jager, robert@mooimooiermiddelland.nl
Dolf Klijn, dolf@mooimooiermiddeland.nl

 

 

Wil je ook je steentje bijdragen?

Meld je aan!