Privacyverklaring

Omgang met persoonsgegevens

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres heeft opgegeven, omdat u een brochure wilt ontvangen, gebruikt de gemeente uw gegevens niet om u ander materiaal toe te sturen. Tenzij u dit op onze website heeft aangegeven. Ook bewaren wij persoons- en adresgegevens niet langer dan nodig is.

Uw gegevens kunnen wel gebruikt worden voor opsporing. Dit gebeurt als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacybeleid van gemeente Rotterdam van toepassing. Het privacybeleid kunt u op Rotterdam.nl/privacy inzien en als pdf-bestand downloaden.

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van uw bezoek aan de website.

Op Rotterdam.nl kunnen links naar websites of diensten van andere organisaties staan. De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door anderen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw apparaat wordt geplaatst. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat u bij een later bezoek weer herkend wordt. Wij gebruiken deze cookies voor twee doeleinden:
■ Om de website goed te laten werken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om uw voorkeuren te onthouden of om te onthouden of u een enquête al heeft ingevuld.

■ Om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. De gemeente gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.

Omdat alle websites naast Rotterdam.nl andere cookies kunnen hebben dan Rotterdam.nl, heeft gemeente Rotterdam geen integraal cookiebeleid. Het uitgangspunt is dat iedere website een eigen cookie-pagina heeft. De cookiepagina van Rotterdam.nl vind u hier: https://www.rotterdam.nl/cookies/ Op deze pagina kunt u er ook voor kiezen om de cookies in- of uit te schakelen.

Document privacy beleid Gemeente Rotterdam