Idee voor de wijk?

Bewonersinitiatieven Middelland

Heb je een goed idee voor Middelland? Wil je dit idee samen met jouw buurtgenoten realiseren? Dan kun je in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. In 2018 is er namelijk 80.000 euro beschikbaar voor bewonersinitiatieven. Met het formulier kun je een aanvraag indienen voor een bewonersinitiatief. De gebiedscommissie Delfshaven besluit over de toekenning van de subsidie. Wanneer het wijkcomité Middelland is geïnstalleerd zal zij deze taak overnemen.

Toekomst
In Middelland hechten we extra waarde aan initiatieven die zich bezighouden met de toekomst van de wijk. Voor deze initiatieven is in 2018 een bedrag van 20.000 euro extra beschikbaar. Vermeld op het formulier dat het over de toekomst gaat.

Meer info: www.opzoomermee.nl/bewonersidee

Vragen en/of wil je je idee bespreken? Mail Niels Hoogwerf via info@mooimooiermiddeland.nl